מחירון

 • תעריף לכלבה מעוקרת/כלב מסורס:
  חיסון 14.5 ש"ח+רישיון 39 ש"ח  סה"כ 53.5 ש"ח

 • תעריף לכלבה שאינה מעוקרת/כלב שאינו מסורס ללא פטור
  חיסון 29.5 ש"ח+רישיון 338 ש"ח  סה"כ 367 ש"ח 

 • תעריף לכלבה שאינה מעוקרת/כלב שאינו מסורס וקיבל פטור
  חיסון 29.5 ש"ח+רישיון 39 ש"ח  סה"כ 68 ₪

 • שבב אלקטרוני: 73

 • העברת בעלות: 39

 

הנחות:

 1. גור כלבים חדש ושגילו פחות מגיל 6 חודשים יקבל באופן אוטומטי וחד פעמי פטור גיל צעיר.

 2. כלב מבוגר (רשום במערכת), שגילו מעל 8 שנים.

הסגרים:

 • הובלת כלב לכלבייה: 81

 • יום שהייה בכלבייה: 35.5