נשיכה

מה הן הפעולות בהן יש לנקוט במקרה של נשיכה:
יש לשטוף את מקום הנשיכה במים וסבון ולאחר מכן לחטא בתמיסת חיטוי.

להגיע ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי באחד מהמקומות הבאים:

  1. לשכת הבריאות האזורית
  2. קופת החולים
  3. חדר מיון

במקרה והטיפול הראשוני לא ניתן בלשכת הבריאות הנפתית, יש להגיע בגמר הטיפול הראשוני ללשכת הבריאות בחדרה, בכדי לדווח על האירוע, וכך הרופא הנפתי יקבל החלטות לגבי אופן וסוג הטיפול באירוע. 
מומלץ לזהות את בעל החיים הנושך, במידה ויש לו בעלים, יש לאתר את פרטיהם כדי להקל עת הסגרת בעל החיים לתצפית כלבת. 
במקרה של נשיכה על ידי בעל חיים משוטט (ללא בעלים) יש לדווח מידית למוקד העירוני או לשירות הווטרינרי באופן מידי.