רווחת בעלי חיים

תפקידנו כולל פיקוח על רווחת בעלי חיים בשלל המסגרות.
לדוגמא: פינות חי, חוות סוסים, חנויות לממכר בעלי חיים ועוד.
במסגרת תפקידנו נערך מיפוי מלא ומפורט של כל הגורמים הנ"ל, פיקוח על קיום התקנות השונות המחייבות כל אחד מהגופים הנ"ל ואף ניהול מערכת פיקוח אכיפה וענישה לעוברים על התקנות, בעזרת מנגנוני אכיפה ארציים. כמו כן תפקידנו כולל מינוף וקידום פרויקטים הנוגעים לבעלי חיים, כגון: תוכנית חינוכית בנושא בעלי חיים, שיתופי פעולה עם עמותות, פעילות הסברה ועוד.