תצפית - הסגר

התצפית נועדה לקבוע את סיבת הנשיכה והאם נגרמה ממחלת הכלבת.
תקופת התצפית נמשכת עשרה ימים מיום שהובא בעל החיים לבידוד בתחנת ההסגר.
במידה ובעל החיים מת בתקופת התצפית, אנו מפנים את הגופה ללא דיחוי למכון הווטרינרי בבית דגן.